پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب دسته بندی: منظر صنعتی

باغ کوهنوردی در بازمانده های منظر پساصنعتی دویسبورگ نورد1
سروین الهی

باغ کوهنوردی

باغ کوهنوردی در پارک منظره دویسبورگ نورد با استفاده مجدد خلاقانه از عناصر زیرساخت صنعتی، توانسته در جایگزین سازی فعالیت اقتصادی موفق عمل نماید.

قلمرو در شهرهای صنعتی
غزال مسافرزاده

قلمرو در شهرهای صنعتی

مفهوم قلمرو به منزله یکی از عوامل تاثیرگذار در وحدت شهر میتواند بر کیفیت فضا، مورد توجه قرار گیرد.

بیگانه با منظر صنعتی؛ نگاهی به سیاست های اتخاذ شده به سیلوی اهواز
محمد فرشیدی

نگاهی به سیاست های اتخاذ شده به سیلوی اهواز

قرار گرفتن سیلوی اهواز در نقطه مرکزی شهر به عنوان نماد میراثی این پتانسیل را ایجاد می کند تا با رویکری منظرین فرصت زنده شدن و بازگشت به آغوش شهر را داشته باشد.

نفت و دگرگونی بندر در شهر-بندرهای خوزستان
امین مقصودی

نفت و دگرگونی بندر در شهر-بندرهای خوزستان

با استقرار شرکت نفت در خوزستان، بندر در شکل سنتی خود که در بردارنده شیوه های سنتی و اقتصادی بومی است و در پیوستگی با سایر فضاهای شهری قرار دارد، به محاق می رود.

رد پای نفت در منظر شهری تهران
امین مقصودی

رد پای نفت در منظر شهری تهران

نتیجه حضور نفت و پالایشگاه تهران در جنوب این شهر بسیاری از مولفه های منظرین سنتی منطقه مانند زمین های کشاورزی را دچار آسیب های جدی کرده است.

منظر نفت و چالش­های آن در دوران پسانفتی
امین مقصودی

منظر نفت و چالش­های آن در دوران پسانفتی

منظر نفت در آینده ­ای نزدیک میراثی نمایش­ دهنده از عصر نفتی حاضر خهدند بود که بیانگر دوره ­ای از پیشرفت و شکوفایی زندگی بشر برای آیندگان است.