پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: کرونا

گردشگری و رشد فراگیر
پروانه پرچکانی

گردشگری و رشد فراگیر

فرآیند گردشگری خلاق بر همکاری استوار شد همه این موارد می توانند دلیل انتخاب شعار رشد فراگیر از سوی سازمان جهانی گردشگری باشند.

مدیریت فضاهای جمعی شهری در دوران کرونا
الهام نهاوندی

مدیریت فضاهای جمعی شهری در دوران کرونا

محدود کردن فضاهای جمعی شهری در جهت عکس موضوع همبستگی اجتماعی عمل می کند و توجیه مناسب و متخصص پسندی در این رابطه وجود ندارد.

گردشگری و کرونا
پروانه پرچکانی

گردشگری و کرونا

تعریف استانداردهای بهداشتی، غربالگری سلامت و تعریف پاکیزگی به عنوان رویکرد جدید ادراک هویت برند در گردشگران، بخشی از مکانیزم ها برای کاهش اثرات منفی کرونا است.

نوش دارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی
امیر میراحمدی

نوش دارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی

تعیین محدوده طرح ترافیک به ذات خود منفی نیست اما اگر به منبع اصلی درآمد شهرداری تبدیل شود و در زمانی که جان مردم به خطر می افتد لغو نشود، جای سوال پیدا می کند.

بحران کرونا فرصتی برای فضای سبز شهری
فرزانه آزادی

بحران کرونا فرصتی برای فضای سبز شهری

بحران کرونا در شهرها قابلیت تبدیل شدن به فرصتی برای کشف مجدد ارزش فضای سبز شهری را دارا بوده و مردم را به حضور در فضا و  مسئولین را به توجه بیشتر ترغیب می کند.

منظر شهری دیگرگونه دوران پساکرونا
آیدا اسدافروز

منظر شهری دیگرگونه دوران پساکرونا

طراحی منظر شهری باید به گونه ای باشد که ارتباط مردم و کالبد شهر را تقویت کند و این مهم از طریق تاب آوری شهری در برابر پاندمی در پساکرونا قابل دستیابی خواهد بود.

تاب آوری ناپایدار تهران در برابر کرونا
عطیه غفوری

تاب آوری ناپایدار تهران در برابر کرونا

تهران در برابر کرونا تاب آورد، اما تاب آوری شهری بدون مداخله و تغییر در هر دو لایه فیزیکال و دیجیتال امکانپذیر نیست و هیچ کدام نیاز به دیگری را مرتفع نمی سازند.

کرونا و آئین مهری که قربانی شد!
علی نیکویی

کرونا و آئین مهری که قربانی شد!

دست دادن به عنوان آئین ایرانی هزاره‌ ها توانست در پیچ و خم تاریخ پویا بماند اما  گویا دیو کرونا از این رسم آریایی به مراتب قوی‌تر بود.

آیا شهرداری تهران «راع» شهروندان تهرانی است؟
عطیه غفوری

آیا شهرداری تهران «راع» شهروندان تهرانی است؟

شاید مشارکت در استفاده از راه حلهای مبتکرانه باعث شود شهرداری به فکر سلامت و امنیت شهروندان باشد و نقشی بیشتر از سپردن آنها به دست آیه الکرسی بر عهده بگیرد.