برچسب: کرونا

آیا شهرهای فعلی کشور اصول تاب آوری در برابر بیماری های پاندمیک را در نظر گرفته اند؟

به نظر می رسد تهیه طرح جامع تاب آوری در برابر بیماری های فراگیر و نحوه بازنگری اصول، سرانه ها و استاندارد های شهری متناسب با آن، ضروری است.

صفحه 1 از 2 1 2

خوش آمدید!

وارد ناحیه کاربری خود شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.