برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
Sunday, 7 June , 2020
امروز : یکشنبه, ۱۸ خرداد , ۱۳۹۹ - 16 شوال 1441
از هم‌گسیختگی پیکره‌بندی فضایی در شهرسازی معاصر ایران
آسیبهای توسعه شبه مدرن در شهرهای ایران

از هم‌گسیختگی پیکره‌بندی فضایی در شهرسازی معاصر ایران

برنامه توسعه شهری در ایران به ارتباط اجزای شهر و همگن‌سازی پیکره‌بندی فضایی محلات بی‌توجه است و توسعه شهر موجب قطع ارتباط محله با سایر بخش‌های شهر می‌شود.

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

اهمیت مبلمان در سیمای شهری

اهمیت مبلمان در سیمای شهری

مبلمان شهری بخش مهمی از محیط زیست ما را تشکیل می‌دهد که در تعامل مستقیم یا غیرمستقیم با سایر امکانات شهری (با کاربردهای متفاوت) است

۰۸ مرداد ۱۳۹۰

مدل سامان‌دهی شهر کرمان

مدل سامان‌دهی شهر کرمان

در این جلسه ضمن اینکه تجربیات مشابه در چند شهر تاریخی اروپایی را بررسی می‌کنیم بحث خواهیم کرد که برای سامان‌دهی شهر کرمان چه کارهایی را می‌توان انجام داد.

۰۷ مهر ۱۳۸۹