برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
Saturday, 31 October , 2020
امروز : شنبه, ۱۰ آبان , ۱۳۹۹ - 15 ربيع أول 1442
پیامدهای منظرین اکتشاف طلای سیاه در ایران

صنعت نفت، فرصت ‌ساز و تهدیدکننده منظر سرزمینی

چگونگی تحول سیاست‌های منظرین صنعت نفت خوزستان در بستر زمان، در نشست «پیامدهای منظرین اکتشاف طلای سیاه در ایران» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

۲۱ اسفند ۱۳۹۸

دره‌های تهران، زیرساخت‌های طبیعی شهر

بیانیه نشست «رفتار مدیریت شهر با دره‌های تهران»

مدیران در برخورد با دره‌های تهران باید رفتار پروژه‌محور را کنار گذاشته و با رویکرد کل‌نگر، آنها را به عنوان رگ‌ها و زیرساخت‌های منظرین، به شهر برگردانند.

۰۲ خرداد ۱۳۹۸

نشست «حذف یا حفاظت، رفتار مدیریت شهری با دره‌های تهران»

غفلت از روددره‌ها و تبدیل آن‌ها به یک معضل برای تهران

نوع دیدگاه‌ها و سیاستگذاری‌ها، نابه‌سامانی و مشکلاتی را در روددره‌ها ایجاد کرده است. برخی از روددره‌ها  به کانال‌هایی با بسترهای سیمانی و بتنی و برخی به رود خانه یا رودهای بزرگ فاضلاب شهری تبدیل شده‌اند

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

نقش مهم منظر طبیعی، نحوۀ مدیریت و برخورد با آن

نسبت منظر طبیعی با زندگی پیاده

نشست «نسبت منظر طبیعی با زندگی پیاده» اولین نشست از سلسله نشست‌های زندگی پیاده در شیراز، به پیشنهاد پژوهشکدۀ ‌نظر، به بهانۀ سیل اخیر شهر شیراز برگزار شد.

۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

رونمایی کتاب «منظر بومی کامو و چوگان»

کامو، سرزمین شفاف

شهر کامو در استان اصفهان در پای قلۀ کرکس و فلات مرکزی ایران از شرایط ویژه‌ای برخوردار است که دقت در آن صفات ممتازی را برای این شهر رقم می‌زند.

۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

با حمایت شورای اسلامی شهر کامو و چوگان برگزار شد:

نمایشگاه عکس منظر بومی کامو و چوگان

نمایشگاه عکس گروهی منظر بومی کامو و چوگان، برون‌داد سفر جمعی از پژوهشگران معماری منظر است که سال ۹۷ از سوی پژوهشکدۀ نظر برگزار شده است.

۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸