مطالب برچسب: منظر شهری

منظر غیر طبیعی درختان شهر تهران
فرزانه آزادی

منظر غیر طبیعی درختان شهر تهران

هرس های زیاد و نادرست درختان باعث تغییر فرم طبیعی آنها شده و گاهی باعث از بین رفتن برخی از درختان کهنسال می گردد و آشیانه برخی پرندگان را نیز از بین می برد.

«تکرار» در منظر
مریم مجیدی

«تکرار» در منظر

از ارکان مهم در طراحی منظر، تکرار عناصر آشنا است که در گذشتۀ آن منظر رخ داده تا آن را برای مخاطب قابل فهمتر نماید و ارتباط او را با آن منظر مستحکم تر کند.

ضعف نگاه یک بعدی به پایانه های تاکسیرانی شهری
امیر هاشمی‌زادگان

ضعف نگاه یک بعدی به پایانه ­های تاکسیرانی شهری

پایانه تاکسیرانی باید مثل یک زیرساخت محل پناه باشد و بیابان‌های شهری را خنثی کند. همه توان نباید برای پارک‌سازی در زمین‌های دور از جنب و جوش شهری باشد.

نسبت «قدرت رسانه» و «فهم منظر»
امیر هاشمی‌زادگان

نسبت «قدرت رسانه» و «فهم منظر»

رسانه نمی تواند محیط را حذف کند ولی عکس آن یعنی حذف تصویر ایجاد شده توسط رسانه از طریق منظر، در صورت حضور مخاطب فعال ممکن است.

موقتی بودن منظر شهر
مریم مجیدی

موقتی بودن منظر شهر

اینکه مدیریت شهر تهران در فصل بهار به اعمال تغییرات کالبدی می ‌پردازد، امر مثبتی است، اما بهتر است که به سمت منظری حرکت کند که موقتی‌ بودن و تغییر در ذاتش باشد.

نورپردازی در منظر شهری
مهدا فروغی

نورپردازی در منظر شهری

دو عامل مهم و تاثیرگذار در نورپردازی شهری، مشارکت مردم و همچنین ارتباط نورپردازی با ارزش های ذهنی مخاطبان است.

شهروندی، مفهومی نیازمند تعلیق
مریم مجیدی

شهروندی، مفهومی نیازمند تعلیق

ما نیازمند به تعلیق درآوردن مفهوم شهروندی در جامعۀ تخصصی و دولت‌ ها هستیم. نیازمند فهم اینکه انسان بودن، فراتر از شهروند بودن است.

آیینی بودن یا فرهنگی بودن؟ مسئله این نیست!
مریم مجیدی

آیینی بودن یا فرهنگی بودن؟ مسئله این نیست!

نوع نگاه ایجادکننده گذر شهریار با پیاده راه هفده شهریور تفاوت چندانی نداشته و تنها عنوان و عملکرد از «آیینی» به «فرهنگی» تغییر کرده است.