برچسب: منظر شهری

برداشت از پیشینه ­های باستانی، اسلامی و اروپایی در منظر شهرهای ایران طی قرن 14

حسرتِ شکوه پیش از اسلام در منظر شهر­های ایران قرن 14 دیده­ می­ شود. تعداد بیشماری برداشت‏ از پیشینه باستانی نشانِه تلاش برای «احیای ذات خالص ایرانی» است.

هرمنوتیک منظر شهر

هرمنوتيك و نشانه‌شناسى، ابزارى كارآمد براى شناخت معناى شهرند. شهر، پيكره‌اى معنادار است و كاركردگرايى آن تنها بخشى از حقيقت شهر به شمار می‌آيد. هرمنوتيك، با روش‌هاى علمى و آمارى قادر به كشف تفسير جمعى شهروندان از شهر است. جوامع بشرى در تاريخ در تلاش بودند كه شهرى آرمانى بر روى كرة زمين ايجاد كنند و بهشت وعده داده‌شده را به واقعيتى عينى در جهان ماده مبدل كنند. شهر، همچون ساختار اثر هنرى داراى دو مؤلفة فرم و محتوا است. فرم شهر بايست در نهايت، كمپوزيسيونى زيبا از اجزايى باشد كه هريك به تنهايى واجد دو مؤلفة زيبايى و عملكرد مطلوب است. از يك سو، تجربة زندگى و حيات آرمانى نوع بشر است كه به اين تركيب، يعنى منظر شهر، شكل می‌دهد و از سوي ديگر، اين سيما و منظر شهر است كه تجربة زندگى آرمانى و حيات معنوى نوع بشر را مجسم و محسوس می‌کند. صورت و محتوا در اين نگاه هرمنوتيكى، پشت‌وروى يك سكه است كه جدايى آنها از يكديگر امكان‌پذير نيست. پس می‌توان از طريق فرم، معنا را دريافت و از طريق معنا، به آفرينش فرم دست يازيد. عملى كه در پى كشف معناى فر‌م‌ها و انواع نشانه‌ها باشد، عملى هرمنوتيكى است كه غايت و هدف آن ...

شهرهای شریانی و ادراک در آنها

زمانی که انسان اجتماع را شناخت، جامعه را تشکیل داد و وارد دورۀ مدنی حیات خود شد، شهرها متولد شدند. ادراک شهرها حاصل اعمال و کنش‌های اجتماعی مردم در قالب مفاهیم، زبان، رفتار، فعالیت‌ها و ... است. در حقیقت ادراک مردم، از روایت‌ها و پدیده‌های اجتماعی شهر و تداوم آنها در خلال تعامل‌های روزمره شکل می‌گیرد و هویت شهری مفهوم می‌بابد. در زندگی‌های شریانی، ادارکات عموماً به صورت فردی صورت می‌گیرد و اولین نتیجه آن جایگزینی مفاهیم اجتماعی با مجموعه‌ای از تصاویر و انفصال فرد از جامعه و مفاهیم خاطره‌انگیز شهر است. نتیجۀ آن، چندپارگی ادراک از شهر، حذف تدریجی بدنه‌های مدنی شهر و رواج فردگرایی در جامعه است. شهرهای شریانی و ماشینی و حیات شریانی آنها، به عنوان ساختاري از دانش شهرسازی مدرن معرفی می‌شوند که مطابق با نوع خاصي از درک و طبقه‌بندي جهان طبیعي و اجتماعي هستند. می‌توان گفت، نتیجه این رویکرد شهری، بر اساس سه تحول بنیادي در ادراک شهر استوار است : - فردگرایی در ادراک آنچه امروزه از زندگی در شریان‌های شهری ادراک می‌شود، مجموعه‌ای از تصاویر در حال گذر است. تصاویری مستقل از فرایند هویت‌ساز و فرهنگی شهر، در ذهن مخاطب متصور می‌گردد. و از نتایج این باور، گسیختگی مفهومی و اجتماعی در ...

نگاهی انتقادی بر عوامل تجاری‌شدن جداره‌های اصلی محلات شهری

‌در این مجال تشدید تجاری‌شدن فضاهای خیابان‌های اصلی محلات از سه محور چرایی این تغییر کاربری‌ها آن هم با این وسعت، نحوۀ عملکرد مدیریت شهری در کنترل و مدیریت تغییر کاربری این فضاها و ضعف مقررات استفاده از فضاهای مسکونی به عنوان محل اشتغال حرفه‌ای برخی ساکنین، موضوعاتی بودند که اجمالاً مطرح شدند.

صفحه 3 از 4 1 2 3 4

خوش آمدید!

وارد ناحیه کاربری خود شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.