برنامه آتی نظرگاه
نشست "جایگاه طرح جامع در مدیریت امروز شهر تهران" | سه شنبه 31 اردیبهشت ماه 1398 | از ساعت 17
Friday, 24 May , 2019
امروز : جمعه, ۳ خرداد , ۱۳۹۸ - 20 رمضان 1440
برچسب : هویت
حفظ یا بازسازی هویت اماکن شهر با بازخوانی عناصر جا به جا شده

میدان ارگ بدون توپ مروارید، هویت ندارد

نگه داشتن توپ مروارید میدان مشق در مقابل ساختمان وزارت خارجه موجب شده که ذهنیت ساکنین تهران در این مکان فراموش شود و شکوه و جلال گذشته این میدان مخدوش شود.

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

حذف ممانعت های موجود در شکل گیری رویدادهای اجتماعی غیر دینی در ایران

انسداد مسیرهای هویت‌یابی اجتماع‌محور و فقدان رویدادهای‌ اجتماعی غیردینی در تقویم ایران

جایگاه مراسم اربعین در جهت پاسخ‌دادن به ابراز موجودیت اجتماعی آنجا درک می‌شود که انسداد موجود بر سر راه شکل‌گیری سایر مراسم فرهنگی در معادله گنجانده شود.

۲۲ اسفند ۱۳۹۷