پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب دسته بندی: نقد

نظر آنلاین

تبلیغات فرهنگی غیر شهری در بستری شهری

تبلیغات فرهنگی در شهر یکی از رویکردهای تبلیغی در شهرهای امروز است. این رویکرد در سال‌های اخیر در ایران و به خصوص پایتخت، بسیار مورد

عباس‌آباد
نظر آنلاین

مالکیت عمومی اراضی عباس‌آباد : حقی احقاق نشده

اراضی عباس‌آباد با مساحتی بالغ بر ۵۶۰ هکتار، به دلیل وسعت، یکپارچگی، طبیعت و موقعیت استقرار منحصر‌به‌فردی که در سیستم کالبدی_فضایی شهر تهران دارد، از

نقش شهرسازی در بهینه سازی مصرف انرژی در شهرها
نظر آنلاین

نقش شهرسازی در بهینه سازی مصرف انرژی در شهرها

هدف گذاری جهت بهینه سازی مصرف انرژی در شهرها وجود ندارد و توصیه می‌شود نهادسازی در ساختار وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و بدنه شهرداری‌ها به وجود بیاید.

منفعت خصوصی و هزینه عمومی در فقدان ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستم در طرح‌های توسعه شهری
نظر آنلاین

منفعت خصوصی و هزینه عمومی در فقدان ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستم در طرح‌های توسعه شهری

ارزش‌گذاری تنوع‌زیستی و خدمات اکوسیستم نیازمند یکپارچه‌شدن در تصمیم‌گیری‌های شهری در راستای ارتقای تاب‌آوری شهری، سلامت و کیفیت زندگی است.

ضابطۀ تراکم؛ رویکردها و چالش‌ها
نظر آنلاین

ضابطۀ تراکم؛ رویکردها و چالش‌ها

به اعتقاد کارشناسان، تراکم فروشی امکان رقابت‌پذیری را از شهرها گرفته و زمینه‌ساز شهرداری‌های رانتی، کاهش کیفیات محیطی شهر و آشفتگی سیمای شهری است.

مکه (ام القرای مسلمین) شهری برای ثروتمندان
نظر آنلاین

مکه (ام القرای مسلمین)، شهری برای ثروتمندان

حجاجی که هر ساله برای برگزاری مناسک حج به این سرزمین و شهر مکه می‌آیند با شهرهایی مواجه می‌شوند که بزرگترین تحولات ساختاری خود در طول تاریخ را سپری می‌کنند.