برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
آرشیو :
اقتدارگرایی مدیریت شهری نیازمند انقلاب

مدیریت شهری و انقلاب

در مقایسه بین مدیریت شهری قبل و بعد از انقلاب اسلامی، می ‌توان استمرار چشمگیر روندهای قانونی و اداری متمرکز قبل از انقلاب را مشاهده کرد.

۱۰ فروردین ۱۴۰۰

عدم تحمیل شکل و مصداق از سوی اسلام به شهر

سیمای شهر اسلامی

به نظر می رسد تکثر موجود در شکل و کالبد معماری و شهرسازی حول یک عامل وحدت ­بخش که از جنس فرم و شکل نیست جمع می ­شود و شهر اسلامی را می­ سازد.

۱۷ بهمن ۱۳۹۹

عدم توجه طرح تفصیلی به بستر هسته های روستایی تهران

سیمای شهری هسته ­های روستایی تهران

در صورت ادامه سیاست یکسان ­گرای طرح تفصیلی، بافت­های روستایی در حوزه نما و سیما دیگر نه شباهتی به گذشته و نه به نظم طرح تفصیلی خواهند شد.

۱۲ دی ۱۳۹۹

رویکردهای متناقص در مدیریت سیمای شهر تهران

سیمای ­شهر تهران و مدیریت دوگانه

مدیریت سیمای شهری تهران در مقیاس خرد، رویکرد یکسان ­سازی دارد و در مقیاس سرمایه ­کلان مشکلی با ضابطه ­زدایی نداشته و مدیریت شدن را می ­پذیرد.

۰۳ آبان ۱۳۹۹

رفتار اقتدارگرایانه مدیریت شهر در حوزه سیمای شهری

سیمای ­شهر و حکومت ­شهری

مدیریت حوزه سیمای شهر، التفاتی به الزامات جامعه مدنی همچون تکثر ندارد و با نوعی از یکسان ­سازی، رفتاری اقدارگرایانه از خود نشان می ­دهد.

۱۹ شهریور ۱۳۹۹

بخش دوم بررسی واژه­ شناسی منظر

یک جستار واژه شناسی درباره منظر

توجه کافی به معانی مندرج واژه های منظر و سیما می تواند به استفاده درست از این کلمات و در نتیجه ایجاد تفاهم مفهومی بین متخصصان در خصوص دیسیپلین منظر بینجامد.

۰۹ مرداد ۱۳۹۹

یک جستار واژه شناسی درباره منظر

تعاریف واژه منظر نشان‌ دهنده وجود دو جزء اصلی در آن است؛ انسان و محیط. منظر پدیده ‌ای است که به‌واسطه ادراک ما از محیط و تفسیر ذهن، توأمان حاصل می ‌شود.

۱۲ تیر ۱۳۹۹

چه کسی حق دارد درباره زیبایی ملک کسی دستور صادر کند؟

نمای ملک، حق عمومی یا شخصی؟

مدیریت شهری تهران در حال ارزیابی جهت عمق بخشیدن به رویکرد یکسان ساز سیمای شهری تهران است و رویکرد تمامیت خواهانه، آن در تضاد با حق عمومی قرار گرفته است.

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

اقتدارگرایی و رویکرد مدرنیستی در مدیریت شهری تهران

سیمای شهری تهران معاصر

رویکرد به نما و سیمای شهری در تهران مانند رویکرد مدرنیستی دوران پهلوی اول، بنا محور است و دخالت در حد خیابان­های معین رضاخانی به تمام معابر تسری یافته ­است.

۳۱ فروردین ۱۳۹۹