پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: رضا کسروی

رضا کسروی

رضا کسروی

دکتری معماری منظر، طراح معماری در مهندسین مشاور
مرکز افتاد برون، بس که شد این دایره تنگ!
منظر شهری

مرکز افتاد برون، بس که شد این دایره تنگ!

مرکز شهر مشهد از نظر تاریخی حرم مطهر رضوی است. در دوره معاصر، ساختار شعاعی شهر مشهد دستخوش تغییراتی شده و حرم دیگر مرکز هندسی کل شهر نیست.

مقیاس ملموس- مقیاس بصری در سیمای شهری
منظر شهری

مقیاس ملموس مقیاس بصری در سیمای شهری

اگر در مقیاس ملموس، عملکرد، ضوابط ارگونومیک و ایمنی نقش مهمی ایفا می کنند، در مقیاس بصری نیز معیاری برای توزین وجود دارد.

تقلید بدون ¬حجت در سیمای شهری
منظر شهری

تقلید بدون ­حجت در سیمای شهری

آنچه در سیمای شهر به عنوان تقلید نمای رومی دیده می شود، اساسا رومی نیست! یعنی از نظر فرم با هندسه، تناسبات و جزییات آن نوع از معماری نسبتی ندارد.

مبانی نظری منظر

منظر و مَجاز

منظر پدیده­ ای عینی- ذهنی است.
ارتباط بین ادراک و اندیشه و آگاهی انسان با حضور بدنی او در فضای ساخته‌شده میتواند سهم حضور بدن در ساخت مکان و منظر را توضیح دهد.

باغ ویلا و منظر روستایی
منظر روستایی

باغ ویلا و منظر روستایی

پدیده باغ ویلا با منظر روستایی چه می کند؟ آلودگی هوای شهرها و وجود دسترسی مناسب به روستاهای اطراف از دلایل اقبال طبقه بالای متوسط شهری به ساخت باغ ویلا است.

آسفالت و سیمای شهری تهران
منظر شهری

آسفالت و سیمای شهری تهران

نقش آسفالت در سیمای تهران معاصر چیست؟
اینکه ظهور آسفالت به مثابه یک مصالح مدرن با منظر شهری ما چه کرد موضوعی است که باید از دریچه رویکرد منظر بدان پرداخت.

شهر اسلامی؛ اصالت شکل یا محتوا؟
شهر اسلامی

شهر اسلامی؛ اصالت شکل یا محتوا؟

آیا بزرگترین معرف یک شهر اسلامی صدای اذان آن است؟پرداختن به وجه تمایز شهر اسلامی ایرانی و شهر پیش از اسلام در ایران می تواند معیار خوبی برای شناخت به دست دهد.

لزوم تعامل معماری با منظر
نظرگاه

لزوم تعامل معماری با منظر

نظرگاه امکان قرائت منظر را برای ناظر فراهم می‌کند. گاهی نظرگاه نقطه‌ای ساکن در انتهای یک مسیر و گاهی راه به مثابه نظرگاه.

سیمای لبه های مصنوع شهری
منظر شهری

سیمای لبه های مصنوع شهری

نتیجه رها شدگی ناشی از نگرش صلب طرح ­های توسعه، نابسامانی سیمای یک لبه شهری است.

آسیب شناسی قدرت در موضوع تدبیر سیمای شهری تهران
منظر شهری

آسیب شناسی قدرت در موضوع تدبیر سیمای شهری تهران

در منطق تفکیک قوا لازم است حیثیت هر کدام از بخش های صاحب قدرت، بنا به وظایف از هم تفکیک شود تا از تمرکز قدرت در یک بخش خاص و تضییع حقوق مردم جلوگیری به عمل آید.

هدف از ادغام دو وزارتخانه مسکن و راه‌ چيست؟
منظر شهری

تحلیل نقش نما و معماری در آشفتگی سیمای شهر

در ضوابط نماسازی شهر تهران، می توان کنسول هایی را که در معابر شهری به سمت معبر داده می شوند را از نظر تاثیر و نقش نما بر آشفتگی دید ناظر قابل نقد دانست.