برنامه آتی نظرگاه
نشست "بازشناسی تاثیر شهر برمجسمه" | چهارشنبه ۲۲ خرداد ماه 1398 | از ساعت 17
Tuesday, 18 June , 2019
امروز : سه شنبه, ۲۸ خرداد , ۱۳۹۸ - 15 شوال 1440

اتومبیل شخصی و ارزیابی تأثیر فرم شهری بر استفاده از آن در مناطق شهر تهران

براساس تخمین نهادهای بین‌المللی کشورمان در حال حاضر هفتمین انتشار‌دهندة گازهای گلخانه‌ای است، ضمن اینکه میزان رشد انتشار در ایران نسبت به متوسط جهانی آن بالاتر است.

۲۷ خرداد ۱۳۹۸

پیاده‌راه‌سازی یا پیاده‌مداری؟
پیاده‌مداری تنها یک رشته اقدامات کالبدی نیست
مدیریت شهری کلنگی و برنامه‌ گرایی
پیامد اقتدارگرایی در دوران کوتاه مدیریت شهری:
بیانیه ۳۳۸۰ نفر از شهروندان برای لغو مجوز ساخت و ساز در باغ‌های تهران
بیانیه گروه «شهر دیگر» در اعتراض به این مصوبه ساخت و ساز در باغهای تهران
باغهای تهران فریز شوند
ضرورت ورود مجلس به مساله حفظ فضای سبز پایتخت