Sunday, 27 September , 2020
امروز : یکشنبه, ۶ مهر , ۱۳۹۹ - 10 صفر 1442

اخبار نظرگاه

آخرین مطالب

فضای محله‌ای ، فضای گذار از خصوصی تا عمومی

درهم ریختگی محیطی و فقدان معنا معضلی است که امروزه شهر و شهروند را با خود درگیر ساخته است. از آنجا که روابط اجتماعی از طریق تعریف فضا و هویت بخشی به آن درون مرزهایی که عرصه عمومی را از خصوصی متمایز می‌کنند، صورتی فضایی و کالبدی به خود می‌گیرد، این در هم ریختگی بر رفتارهای فردی و اجتماعی شهروندان تأثیرات مخربی برجا می‌گذارد.

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱

مفهوم پست مدرن طراحی شهری

در دوره پست مدرن تغییرات ساختاری در اقتصاد از تولید انبوه برای یک جامعه انبوه به تولیدات قابل انعطاف برای جامعه ای خرد شده و قطعه قطعه ، علایق جدیدی را درباره محیط مصنوع بوجود آورد . تمرکز طراحی شهری از تولید فرم های خوب و زیبا برای ترسیم تخیلات ، از فرهنگ انبوه ، مفاهیم اجتماعی ، مکان و گذشته تغییر جهت داد.

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱

قدم‌ زدن زنان در شهر؛ نمونۀ موردی سنندج

قدم‌زدن در این خیابان، یک قدم‌زدن عادی نیست؛ زندگی روزمره، عرصۀ خلاقیت‌های فزاینده جهت رهایی از الزامات نظم نشانه‌نشاختی-کارکردی مسلط و گشایش امکانات فراخ‌تر کنش است. زنان در خیابان شش بهمن با استفاده از تاکتیک‌هایی، فضایی برای حضوری مداوم‌تر در حوزۀ عمومی خلق می‌کنند.

۳۰ بهمن ۱۳۹۰

فضای محله ، فضای گذار از خصوصی تا عمومی

درهم‌ریختگی محیطی و فقدان معنا معضلی است که امروزه شهر و شهروند را با خود درگیر ساخته است. از آنجا که روابط اجتماعی از طریق تعریف فضا و هویت‌بخشی به آن درون مرزهایی که عرصۀ عمومی را از خصوصی متمایز می‌کند، صورتی فضایی و کالبدی به خود می‌گیرد، این درهم‌ریختگی بر رفتارهای فردی و اجتماعی شهروندان تأثیرات مخربی می‌گذارد.

۱۹ بهمن ۱۳۹۰

سخن سردبیر سیزدهم: منظر ایرانی

این منظر برای ایرانیان هزاران خاطره و معنا را بازتولید می‌کند. منظر ایرانی، بخشی از هویت ماست. باید آن را شناخت و حفاظت کرد.

۰۶ بهمن ۱۳۹۰

شهرنشینی پرشتاب

خط تاریخ بشر توسط یک فرایند شهرنشینی پرشتاب مورد توجه قرار گرفته است. این امر تا دورۀ نئولیتیک که انسان‌ها قادر بودند سکونتگاه دائمی بسازند به وقوع نپیوست.

۲۰ آذر ۱۳۹۰

نقش نسبیت‌های روان‌شناختی در ادراک محیط

لازم است بدانیم ادراک محیط مصنوع، به میزان زیادی نسبی است؛ زیرا دانش محیطی امری نسبی است و اگر این نسبیت از چشم ناظر و بهره‌بردار دور بماند، چه بسا تأثیر عناصر محیط موجب برداشت، معنا و رفتاری شود که مورد نظر مدیران، برنامه‌ریزان و طراحان محیط نبوده است. اما این نسبیت به چه عواملی وابسته است؟

۱۲ آذر ۱۳۹۰

گزارش
صنعت نفت، فرصت ‌ساز و تهدیدکننده منظر سرزمینی
پیامدهای منظرین اکتشاف طلای سیاه در ایران
گردشگری مذهبی، واسطه‌ای برای رونق گردشگری داخلی و خارجی
مذهب و آیین‌، جاذبه ای برای گردشگران
بیانیه کارگاه “نواحی صنعتی تهدید یا فرصت برای نواحی سرزمینی”
نگاه منظرین به نواحی صنعتی
بیانیۀ کارگاه: برنامۀ ۱۰ ساله نوسازی بافت‌های فرسوده
ناپایداری، معیار استراتژیک برنامه نوسازی
گالری فیلم
گالری عکس