پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: منظر

چرا «تاب‌ آوری» را تاب نمی‌آورم!
مرتضی همتی

چرا «تاب‌ آوری» را تاب نمی آورم!

برگردان صحیح‌ برای تاب آوری، واژه سازگاری است که نشان از تمرکز سیستم به جای توانایی ایستایی‌ بر ویژگی‌ آن در بازخوردگیری از محیط به جهت انطباق با شرایط است.

منظر: «امرِ گشوده»
مریم مجیدی

منظر: «امرِ گشوده»

منظر یک کل است. کل مانع از آن می‌شود که هر مجموعه روی خودش بسته شود و مجموعه را وا می‌دارد خودش را درون مجموعه‌ای بزرگتر تا بی‌نهایت ادامه دهد.

تاثیر رویکرد منظر در تحلیل کل نگر نحو فضا
محمد فرشیدی

تاثیر رویکرد منظر در تحلیل کل نگر نحو فضا

منظر به عنوان پدیده ای عینی – ذهنی که نسبی و پویا بودن از ویژگی های مهم آن است، در تفسیر فضا عینیت و ذهنیت را توأمان و غیر قابل انفکاک می داند.

قرائت منظر شهری
مهدی حسین‌زاده

قرائت منظر شهری

در قرائت کلنگر، اجزای سیستم در راستای تحقق هدف مشخص هر یک نقشی بر عهده دارند و در رابطه با یکدیگر مفهومی نو بنام شهر را در ذهن مخاطب خود شکل میدهند.

بحران های سرزمینی از دیدگاه منظر
امین مقصودی

بحران های سرزمینی از دیدگاه منظر

بحران های سرزمینی در دراز مدت جابه‌جایی گروه‌های انسانی از سرزمینها به مقاصد دیگر و خالی‌شدن آنها از سکنه، تخریب مولفه‌های هویت‌ساز سرزمینی را سبب میشوند. 

منظر به مثابۀ سیاست
مریم مجیدی

منظر به مثابۀ سیاست

منظر چگونه میتواند بر سیاست ها تأثیرگذار باشد؟
آیا منظر صرفاً ماهیتی فیزیکی، تجربی یا بصری است؟ 

آیا سرزمین، یک منظر فرهنگی است؟!
امین مقصودی

آیا سرزمین، یک منظر فرهنگی است؟!

سرزمین مجموعه ای از مولفه های کالبدی و غیر کالبدی است که میراث تنها بخشی از آن را تشکیل میدهد و بسیاری از مولفه های موثر دیگر در شکلگیری یک سرزمین را شامل نشود.

رضا کسروی

منظر و مَجاز

منظر پدیده­ ای عینی- ذهنی است.
ارتباط بین ادراک و اندیشه و آگاهی انسان با حضور بدنی او در فضای ساخته‌شده میتواند سهم حضور بدن در ساخت مکان و منظر را توضیح دهد.

لطفاً سَرِ ماهی را پیدا کنید
مریم مجیدی

لطفاً سَرِ ماهی را پیدا کنید

سر ماهی استعاره از محصول زائدی است که میتواند به چیزی سودمند تبدیل شود. یعنی مؤلفه هایی که در نظر مدیریت شهری فاقد ارزش و برای مردم محلی بسیار ارزشمند است

باغ ویلا و منظر روستایی
رضا کسروی

باغ ویلا و منظر روستایی

پدیده باغ ویلا با منظر روستایی چه می کند؟ آلودگی هوای شهرها و وجود دسترسی مناسب به روستاهای اطراف از دلایل اقبال طبقه بالای متوسط شهری به ساخت باغ ویلا است.