پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: میراث فرهنگی

گردشگری و پاسداشت میراث فرهنگی
مهدیه شهرابی فراهانی

گردشگری و پاسداشت میراث فرهنگی

تاکنون گردشگری اقدامی ابزاری و یا رویکرد منفعت‌گرا به میراث فرهنگی بوده است. این امر در آینده‌ای نه چندان دور موجبات آسیب‌های جدی را به

به بافت تاریخی با دید فرسوده نگاه نکنیم!
امین ماهان

به بافت تاریخی با دید فرسوده نگاه نکنیم!

بافت تاریخی شهرها، گنجینه های مادی و معنوی از سرگذشت شهرها هستند.
به دلیل مدیریت ناکارآمد، بخش بزرگی از بافت های تاریخی تحت عنوان

زیرساخت بدون زیرساخت
امین ماهان

زیرساخت بدون زیرساخت

جانمایی غلط، عدم تامین زیرساخت، عدم توانایی در نگهداری، تعارضات ملکی و عدم هماهنگی میان ارگانهای مسئول از علل بروز مسائل سرویسهای بهداشتی بین راهی

ناصر مشهدی زاده: قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی – فرهنگی به بین‌بخشی‌ترشدن و پیچیدگی مدیریت میراث فرهنگی می‌افزاید
نظر آنلاین

ناصر مشهدی زاده: قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی – فرهنگی به بین‌بخشی‌ترشدن و پیچیدگی مدیریت میراث فرهنگی می‌افزاید

مسئولیت یک وزارتخانه به نهاد دیگری مرتبط شده است. این اقدام به نظر به بین‌بخشی‌ترشدن و پیچیدگی مدیریت میراث فرهنگی می‌افزاید.