پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب دسته بندی: منظر شهری

امیر میراحمدی

سیمای خیابان انقلاب، به سلیقه مردم یا مدیر؟

تصمیم گیری و اجرایی کردن طرحهای شهری که با زندگی مردم درآمیخته است بدون مشارکت مردمی و در تناقض با خواسته و سلیقه ایشان، از نخبه گرایی مدیران شهری نشات می گیرد.

این ‌‌همانیِ منظر تهران
امیر هاشمی‌زادگان

این ‌‌همانیِ منظر تهران

برای منظر تهران نه کالبدی-خاطره ای بودن شرط لازم و کافی است و نه سرعت تغییر آن ها، بلکه با توجه به تغییرات گسترده، دید کل نگر و درک فهمی بین الاذهانی نیاز است.

شهر مردم (تفهم) یا شهر متخصصین (تبیین)؟
مریم اسماعیل‌دخت

شهر مردم (تفهم) یا شهر متخصصین (تبیین)؟

اگر شهر را به مثابه بروز یک واقعیت اجتماعی تحت کالبد و فیزیک معرفی کنیم، نمی توان در نقشه های کارتوگرافی، واقعیت های اجتماعی مرتبط با فهم شهر را بازنمایی کرد.

نورپردازی در منظر شهری
مهدا فروغی

نورپردازی در منظر شهری

دو عامل مهم و تاثیرگذار در نورپردازی شهری، مشارکت مردم و همچنین ارتباط نورپردازی با ارزش های ذهنی مخاطبان است.

کدام یک زیباست؟ یکنواخت یا متکثر؟
اردلان طایفه حسین‌لو

کدام یک زیباست؟ یکنواخت یا متکثر؟

صرف رنگ آمیزی متکثر ممکن است برای توریستی که از آن جا گذر می کند جذاب باشد اما برای شهروندان که مخاطب اصلی فضا هستند و هر روز با آن سر و کار دارند متفاوت است.

بیابان شهری
امیر هاشمی‌زادگان

بیابان شهری

بیابان شهری جایی است که اگرچه درخواست و حضور انسانی هست ولی به نیازهای یک باهم ‌بودگی انسانی در آن توجه نمی ‌شود.