پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب دسته بندی: منظر شهری

بازیابی ارتباط شهروندان در شهر
مهدا فروغی

بازیابی ارتباط شهروندان در شهر

بازیابی ارتباط شهروندان با شهر با دادن مسئولیت و وظایفی مربوط به شهر آغاز می شود و خانه (حریم خصوصی شهروندان)، بهترین محل برای شروع این امر است.

منظر شهر ماحصل آهستگی
مریم مجیدی

منظر شهر ماحصل آهستگی

منظر شهری به معنای ایجاد یک تجربۀ مشترک از شهر است، بنابراین آهستگی رابطۀ نزدیک با ایجاد این تجربۀ مشترک داشته و می ‌توان گفت «منظر شهر ماحصل آهستگی است».

گیاهان راه نجات فضاهای گمشده شهری خواهند بود
سیده‌حسنا حسینی‌نسب

گیاهان راه نجات فضاهای گمشده شهری خواهند بود.

نگاه به پل­های سواره روگذر به عنوان فضاهای گمشده شهری و عناصر صنعتی خشن می ­تواند به فرصتی جهت بازتعریف منظر شهری ایرانی در آینده شهرهای ایرانی تبدیل شود.

بررسی همگامی با تغییر نقش عناصر شهری در پل غازیان بندر انزلی
سیده‌حسنا حسینی‌نسب

بررسی همگامی با تغییر نقش عناصر شهری در پل غازیان بندر انزلی

پل غازیان به جهت منظر ویژه پیرامونی و کارکرد فرعی آن به مثابه نظرگاه و همچنین جایگاه آن در خاطره جمعی، مسیری در جهت تغییر سازه ترافیکی به فضای جمعی پیموده است.

نقش فاکتور خاطره انگیزی در هویت منظرین
صبا سلطان‌قرائی

نقش فاکتور خاطره انگیزی در هویت منظرین

آنچه به عنوان خاطره ذهنی در ذهن نمود پیدا ‌می ‌کند، نیاز به ماده در خارج دارد. اما این عینیت نیست که نقش آفرینی ‌می ‌کند بلکه ابزاری برای خاطره انگیزی است.

شهر من یا شهر تو؟
مریم اسماعیل‌دخت

شهر من یا شهر تو؟

در محدوده ارگ کریمخانی شیراز، حفظ پهنه به عنوان مرکز شهر و حمایت از زندگی روزمره ساکنین در کنار گردشگری گردشگران؛ نگاهی با هویت تر در کنار بهبود ارزشهای سایت است.

موقتی بودن منظر شهر
مریم مجیدی

موقتی بودن منظر شهر

اینکه مدیریت شهر تهران در فصل بهار به اعمال تغییرات کالبدی می ‌پردازد، امر مثبتی است، اما بهتر است که به سمت منظری حرکت کند که موقتی‌ بودن و تغییر در ذاتش باشد.

فضای گمشده شهری؛ ظرفیت نادیده شهرها برای افزایش کیفیت زیست عمومی
سیده‌حسنا حسینی‌نسب

فضای گمشده شهری؛ ظرفیت نادیده شهرها برای افزایش کیفیت زیست عمومی

در نگاه راهبردی فضای گمشده زیر پل به عنوان فرصتی برای افزایش کیفیت زیست شهری و حضور عمومی است که با طراحی منظرین می تواند خلاقانه و همخوان با منظر بومی باشد.

برند سازی، هویت دستوری نمادهای کلانشهر تهران
فرنوش مخلص

برندسازی، هویت دستوری نمادهای کلانشهر تهران

نمادهای تکلیفی شهر به عنوان یک استراتژی قدرتمند برای برندسازی و ایجاد تصویری رسانه ای در سطح بین الملل اهمیت داشته و ارتباطی مفهومی با اجتماع برقرار نخواهد شد.