برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
Thursday, 9 April , 2020
امروز : پنج شنبه, ۲۱ فروردین , ۱۳۹۹ - 16 شعبان 1441
مرثیه‌ای برای یک رودخانه

زاینده‌رود؛ از تکوین تا تخریب تمدن

گویی رودخانه زاینده رود با ظرفیت محدود در سرزمینی با اقلیم بیابانی و نیمه بیابانی، وظیفه حل تمامی مسائل از آب آشامیدنی، اقتصاد، گردشگری و... را برعهده دارد.

۱۲ فروردین ۱۳۹۹

نگاهی به تضاد و تخاصم بشر با محیط زیست
کرسی نظریه‌پردازی موضوع «هوش زیست محیطی»
اتوبان‌کردن مسیل، هنر نیست.
تشویق کاوه مدنی برای یک کار ضد محیط زیستی
لطفاً در ویترین رسانه سیاه نمایی نکنید!
در پی اظهارات عیسی کلانتری
دریاچه‌های شهری صرفاً جنبه نمایشی ندارند
به بهانه افتتاح دریاچه هنر در محوطه باغ‌هنر اراضی عباس‌آباد:
غفلت از روددره‌ها و تبدیل آن‌ها به یک معضل برای تهران
نشست «حذف یا حفاظت، رفتار مدیریت شهری با دره‌های تهران»
سیلاب‌های شهری و روددره‌های تهران
نیاز به تغییر رویکرد در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری