پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب دسته بندی: منظر طبیعی

نگاه کلیشه ای به طرح کاشت در فضاهای شهری
ریحانه خرم‌رویی

نگاه کلیشه ای به طرح کاشت در فضاهای شهری

تا زمانی که به توده های گیاهی به صورت امری کلی نگریسته نشود، نمی توان دیدگاه های کلیشه ای نسبت به طرح کاشت گیاهان در فضاهای سبز شهری را تغییر داد.

صورتم رو ببین حالم رو بپرس!
علیرضا فریدنی

صورتم رو ببین حالم رو بپرس!

با برنامه بلند مدت مشکل کم آبی نه تنها حل می شود بلکه با صدور دانش غنی در زمینه مدیریت آب در گذشته، علاوه بر ایجاد بازار کار، درآمدی هم نصیب ایران می شود.

تجربه لمس عناصر طبیعی برای کودکان در شهر
فرزانه آزادی

تجربه لمس عناصر طبیعی برای کودکان در شهر

در مناسب­ سازی بوستانهای شهری علاوه پرداختن به نیازهای فیزیکی لازم است به نیازهای روانی اقشار مختلف جامعه به خصوص ارتباط کودکان با طبیعت نیز پرداخته شود.

حریم رودخانه، حقی ملی و منظرین است
احمد صابری

حریم رودخانه، حقی ملی و منظرین است

از دیرباز نگاهی تمامیت خواه ضمن فهم مطلوبیت منظر حریم رودخانه در پی تصرف و ساخت و ساز در آن و منتفع شدن از آثار کمی و کیفی سکونت در مجاورت رودخانه ها بوده است.

از عمل کار برآید
علیرضا فریدنی

از عمل کار برآید

با برنامه ریزی صحیح و به روز و تخصصی کردن رویکردها و مسئولیت ها، در عمل می توان با هزینه خیلی کمتر از خسارات وارده، به بازسازی و کنترل موثر سیلاب ها پرداخت.

آیدا اسدافروز

تغییر اقلیم و چرایی اهمیت آن

تغییر اقلیم منجر به انقراض و زایش گونه های جدید شده است. پس تغییر اقلیم و نیاز به سازگاری طبیعت با شرایط جدید، می تواند منجر به تولید گونه هایی از حیات شود.

نقش مدیریت شهری بر سیلاب های اخیر در ایران
ریحانه خرم‌رویی

نقش مدیریت شهری بر سیلاب های اخیر در ایران

مسئولین با علم به شناخت مساله سیلاب و توسعه بی رویه فضاهای مسکونی در حریم رودخانه همچنان دستور به ساخت و ساز در اطراف رودخانه می دهند.

احیاء رودخانه فصلی تورنس و کنترل سیلاب در شهر آدلاید استرالیا
رسول رفعت

کنترل سیلاب رودخانه فصلی تورنس در آدلاید

دبی آب عبوری از رودخانه فصلی ثابت نیست و این تنوع میزان آب، لبه و حاشیه متنوعی برای رود تعریف می کند که چالش اصلی مدیریت شهری در کنترل سیلاب است.

تهران فقط یک رودخانه کن دارد
مهدی فاطمی

تهران فقط یک رودخانه کن دارد

مداخلات در بستر رودخانه های فصلی تهران مانند رودخانه کن، بدون توجه به یکتا بودن این بسترها مانند یک فضای سبز انجام می پذیرد و برخی مداخلات قابل برگشت نیستند.

جستاری در بحران کمیت آب رودخانه ‌های شهری ایران
احمد صابری

جستاری در بحران کمیت آب رودخانه ‌های شهری ایران

تغییر کیفیت آب رودخانه‌ های شهری در کنار کاهش کمیت آنها موجب تغییر مفهوم رودخانه، منظرشهری، سبک زندگی، سرزمین و مفهوم سکونت در حوزه پیرامونی آنها خواهد شد.