برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶

قصدیت در فهم زیبایی منظر

در ارزیابی زشتی و زیبایی منظر علاوه بر لزوم یادگیری تکنیک ها، شناخت شیوه های مقاومت در برابر قصدیت های غیر دادخواهانه و دیگرستیزانه امری ضروری است.

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

تفاوت بین عام انتزاعی و کل انضمامی

عبور از بومی ­سازی

بومی سازی تا حدی از تغییرات را می تواند تامین کند و در دراز مدت نمی تواند از عهده آهنگ تغییرات برآید. اگر نیاز به کلی دیگری پیش آید، دوباره باید بومی سازی شود.

۲۵ اسفند ۱۳۹۹

درک نظم حاصل از تغییرات گسترده در شهر تهران

این ‌‌همانیِ منظر تهران

برای منظر تهران نه کالبدی-خاطره ای بودن شرط لازم و کافی است و نه سرعت تغییر آن ها، بلکه با توجه به تغییرات گسترده، دید کل نگر و درک فهمی بین الاذهانی نیاز است.

۱۱ بهمن ۱۳۹۹

لزوم بازنگری در فضاهایی با عملکرد تک بعدی

بیابان شهری

بیابان شهری جایی است که اگرچه درخواست و حضور انسانی هست ولی به نیازهای یک باهم ‌بودگی انسانی در آن توجه نمی ‌شود.

۱۹ آبان ۱۳۹۹

لزوم تغییر نگاه به منشر آیینی

منظر محرم تهران ۱۳۹۹، تقویمی یا وجودی؟

آنچه فراتر از سیاه ‌پوشی تقویمی در برنامه های شهرداری لازم است، پرورش نگاهِ اینجا و اکنونی به عاشورای حسینی و محرم است.

۲۵ شهریور ۱۳۹۹

ایده های مترقی برگرفته از نظام شهرسازی غربی

بتِ ترسناکِ ستودنیِ غرب

ایدۀ ترقی گرفتار در تصوری است که طی آن غرب به بتِ ترسناکِ ستودنی تبدیل شده و تخطی از مسیر منتهی به غرب مساوی با همیشه عقب‌ ماندن است.

۱۴ مرداد ۱۳۹۹

ثاثیر برتری جویی دینی و نژادی بر منظر شهرها

صفر و یک دیدن ایران و اسلام

تفکیک صفر و یکی بین ایران و اسلام در منظر شهرهای ایرانی نیز باعث بریده شدن پیوستار تاریخی و جدا شدن از واقعیت ها و مانع درگیر شدن با منظر می شود.

۲۰ خرداد ۱۳۹۹