مهدی باصولی

مهدی باصولی

دکترای مدیریت گردشگری، معاون هماهنگی و امور مجلس جهاد دانشگاهی

خوش آمدید!

وارد ناحیه کاربری خود شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.