برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
صداوسیما همانند امنیت و حقوق، نیازمند مشاوره گردشگری

مشاور گردشگری، حلقه گمشده در تولید فیلم و سریال

بکارگیری مشاور گردشگری در تولید محتوای فیلم و سریال، نسخه‌ مطلوب ‌تری از مفهوم گردشگری را در تولیدات ارائه می ‌نماید که منجر به توسعه‌ فرهنگ گردشگری می شود.

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

هماهنگی تعطیلات با جامعه بین المللی برای توسعه گردشگری

تعطیلی پنج‌شنبه ‌ها، راهکاری برای توسعه‌ گردشگری داخلی

توسعه‌ گردشگری جز از طریق توسعه همزمان گردشگری داخلی و خارجی امکان‌پذیر نیست و برای توسعه‌ی گردشگری داخلی راهی جز توزیع زمانی تعطیلی در طول سال وجود ندارد.

۱۳ اسفند ۱۳۹۹