پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: مهدی باصولی

مهدی باصولی

مهدی باصولی

دکترای مدیریت گردشگری، معاون هماهنگی و امور مجلس جهاد دانشگاهی
مشاور گردشگری، حلقه‌ گمشده در تولید فیلم و سریال
گردشگری

مشاور گردشگری، حلقه گمشده در تولید فیلم و سریال

بکارگیری مشاور گردشگری در تولید محتوای فیلم و سریال، نسخه‌ مطلوب ‌تری از مفهوم گردشگری را در تولیدات ارائه می ‌نماید که منجر به توسعه‌ فرهنگ گردشگری می شود.