باغ عباس آباد؛ پدیده ای که توسط شاه عباس صفوی از دید همگان مخفی ماند

نظرآنلاین: باغ عباس‌ آباد در شهرستان بهشهر، باغی صفوی است که بسان عروس زیبایی در دل جنگل و ارتفاع حدود 400 متری از سطح دریا و در خارج از منطقۀ شهری، دامن گسترانیده است. زیبایی طبیعی و چشم‌انداز بی‌نظیر مکان باغ، به‌رغم صعوبت دسترسی و ساخت‌وساز در آن، به حدی بوده است که شاه عباس صفوی رنج احداث باغ در این موقعیت را پذیرفته و پس از احداث، این عروس زیبا را از دید بسیاری از افراد مخفی کرده است، کما اینکه در نوشته‌های تاریخی توصیفی از ویژگی‌ها و فضاهای باغ نشده است. همنشینی جنگل بکر و طبیعی در کنار باغ رسمی با هندسۀ باغ‌سازی ایرانی و وجود دریاچه همچون نگینی در بخش جنوبی، بر زیبایی و آرامش وصف ناشدنی باغ افزوده است. پس از شاه عباس‌، به علت رهاشدن باغ و غلبۀ طبیعت، باغ رسمی در دل جنگل مدفون و تنها دریاچۀ زیبای عباس‌آباد و بقایای چارتاقی در میان دریاچه خودنمایی می‌کرد و جز اهالی روستاهای نزدیک کسی طالب این مکان نبود. این باغ در سال 1346 با وجود تأسیسات سد، ساختمان میان دریاچه و دیوارۀ آجری سد در لیست آثار ملی ثبت شد و خبری از آثار باغ رسمی نبود. داستان باغ عباس آباد به اینجا ختم نشده...

مفاهیم کهن‌الگوی باغ ایرانی، حلقۀ مفقودۀ فضای «باغِ به اصطلاح ایرانی» پروژۀ ایران‌مال

وقتی توانایی شناساندن باغ ایرانی با مفاهیم اصیل به عنوان یک کهن الگو وجود ندارد، بهتر است حداقل صورتی تصنعی، کمیک و غیرقابل باور از آن به مخاطب ارائه نشود.

صفحه 1 از 2 1 2