برنامه آتی نظرگاه
مشارکت شهروندی | راهبرد مدیریتی یا تصمیم شهروندی | سه شنبه 2 بهمن ماه 1397
Tuesday, 22 January , 2019
امروز : سه شنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۷ - 16 جماد أول 1440
راهبرد مدیریتی یا تصمیم شهروندی

مشارکت شهروندی؛ راهبرد مدیریتی یا تصمیم شهروندی

کارگاه نقد راهبردی با موضوع "مشارکت شهروندی؛ راهبرد مدیریتی یا تصمیم شهروندی" روز سه شنبه 2 بهمن ماه 1397 در گالری نظرگاه برگزار می گردد.

۲۹ دی ۱۳۹۷

پلاسکو؛ بحرانی که می توانست تبدیل به فرصت شود
در نشست پلاسکو در آتش مطرح شد:
زلزله، اولین خطری که تهران را تهدید می‌کند
در نشست «بازآفرینی شهری؛ از رویا تا واقعیت» مطرح شد:
بیانیه نشست نقد راهبردی “بازآفرینی شهری، از رویا تا واقعیت”
پس از برگزاری نشست بازآفرینی شهری در گالری نظرگاه منتشر شد:
محله، آخرین پشتیبان
نمایانی قدرت محله در رویارویی اهالی ده‌ونک با دانشگاه الزهرا به عنوان تصرف‌کنندۀ محله، موضوع نشستی بود که ۲۰ آذر ۱۳۹۷ با موضوع «محله، آخرین پشتیبان» در گالری نظرگاه برگزار شد.
نقد رویکرد مدیریتی پروژۀ بازآفرینی محورشهری فضای فوقانی تونل راه‌آهن تهران_تبریز
خواستۀ ساکنین منطقۀ ۱۷ و ۱۸ شهر تهران، شنیده‌شدن نیازخواهی آن‌ها در بزرگترین پروژۀ بازآفرینی شهری است.
سه‌گانۀ منظر ایرانی، ادراک هویت واحد در فضای ایرانی
کتاب سه‌گانۀ منظر ایرانی تألیف سیدامیر منصوری استاد معماری منظر دانشگاه تهران، شهره جوادی استاد هنر دانشگاه تهران است
رونمایی کتاب سه‌گانه منظر ایرانی
فرض آن است که ادراک مشترک از انواع گونه‌های معماری، نتیجه وجود هویت واحد در آنهاست که به نام‌گذاری تحت یک عنوان واحد از جمله «منظر ایرانی» می‌انجامد.
«زبان سینما و فهم فضا»؛ نمایش مستند نسیان
نقش‌آفرینی سینما در بیان مسألۀ شهر: مستند نسیان