برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
Sunday, 16 February , 2020
امروز : یکشنبه, ۲۷ بهمن , ۱۳۹۸ - 22 جماد ثاني 1441
نگاه منظرین به نواحی صنعتی

بیانیه کارگاه “نواحی صنعتی تهدید یا فرصت برای نواحی سرزمینی”

نگاه محیط زیستی به نواحی صنعتی بایستی به نگاه منظرین تغییر کند. تقویت نگاه منظرین در قوانین مرتبط با نواحی صنعتی به معنای توجه به سرزمین به جای زمین است.

۱۲ بهمن ۱۳۹۸

بیانیۀ کارگاه: برنامۀ ۱۰ ساله نوسازی بافت‌های فرسوده
ناپایداری، معیار استراتژیک برنامه نوسازی
ایمنی، اولین مسألۀ بافت‌های فرسوده
در نشست «معیارهایی برای دانستن یا اقدام؟ ارزیابی معیارهای جدید تشخیص بافت فرسوده» مطرح شد
تلاش دانشگاه تهران برای ادامه طرح توسعۀ دانشگاه با همان روش گذشته
در مرکز تهران چه باید کرد؟ رسالت میراث فرهنگی