برنامه آتی نظرگاه
نشست "قدرت در معماری پس از انقلاب | چهارشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
Saturday, 18 January , 2020
امروز : شنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۸ - 23 جماد أول 1441
ناپایداری، معیار استراتژیک برنامه نوسازی

بیانیۀ کارگاه: برنامۀ ۱۰ ساله نوسازی بافت‌های فرسوده

جداسازی عامل ناپایداری به عنوان اصلی‌ترین معیار از سایر معیارها، یک اقدام استراتژیک برای پیشبرد برنامه نوسازی است.

۰۵ آبان ۱۳۹۸

ایمنی، اولین مسألۀ بافت‌های فرسوده
در نشست «معیارهایی برای دانستن یا اقدام؟ ارزیابی معیارهای جدید تشخیص بافت فرسوده» مطرح شد
تلاش دانشگاه تهران برای ادامه طرح توسعۀ دانشگاه با همان روش گذشته
در مرکز تهران چه باید کرد؟ رسالت میراث فرهنگی