بررسی پیشینه های طرح، پر آوازه ای بی رمق

پیشینه های طرح، یکی از بدیهیات در سطح راهبردی، با شعار «گذشته چراغ راه آینده» است. هرچند در ظاهر پرداختن و تفسیر معنای این عبارت با شرایط کنونی بسیار فاصله دارد. ولی چون در عمل این ایده در حال پیاده شدن در شهرهاست پرداختن به آن می تواند نسبت به سطح فنون و تدابیر در اولویت باشد.

نقدی بر اقدامات ستاد ملی کرونا برای مدیریت فضاهای جمعی شهری

فضاهای جمعی شهری در دوران همه گیری کرونا، در عین کم خطر بودن نقش بسیار مثبتی در ایجاد همبستگی اجتماعی دارند. محدود کردن این فضاها در جهت عکس این موضوع عمل می کند و توجیه مناسب و متخصص پسندی در این رابطه وجود نداشته باشد.

عدالت اجتماعی در بوستان های شهر تهران

بوستان های شهر باید به گونه ­ای طراحی شوند که همه افراد در جوامع امکان بهرمندی از این خدمات را داشته باشند. «عدالت اجتماعی» در حقیقت تضمین­ کننده این امر می ­باشد که باید افراد دارای معلولیت یا نیازمند توجه ویژه مانند سالمندان یا حتی کودکان نیز از امکانات موجود در فضاهای عمومی شهری برخوردار شوند.

آبادان، جامعه روستایی کوتاه مدت شهر صنعتی بلند مدت

آبادان به عنوان یک شهر صنعتی نوظهور و مدرن در ایران که هویت خود را از صنعت نفت گرفت در ساخت و سازهای اولیه شهر، منظر آن صورتی غیر ایرانی داشت که حاصل برنامه ریزی و شهرسازی با فرهنگ غیر ایرانی و وارداتی توسط مهندسین اروپایی بود.

نفت و دگرگونی بندر در شهر_بندرهای خوزستان

با استقرار شرکت نفت در خوزستان و ایجاد زیرساخت ها و تأسیسات خاص خود در کنار این بنادر، بندر در شکل سنتی خود که در بردارنده شیوه های سنتی و اقتصادی بومی است و در پیوستگی با سایر فضاهای شهری قرار دارد، به محاق می رود.

صفحه 1 از 27 1 2 27

خوش آمدید!

وارد ناحیه کاربری خود شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.