برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
Thursday, 9 April , 2020
امروز : پنج شنبه, ۲۱ فروردین , ۱۳۹۹ - 16 شعبان 1441
شعار «سفرت را کنسل نکن به تعویق بیانداز» نیازمند پشتوانه است

جابجایی تعطیلات نوروز ۹۹ به تابستان، برای گردشگری ایران تهدید است

جابجایی تعطیلات نوروز به تابستان پیشنهاد خوبی نیست. سفرهای تابستانی برای خود الگو دارند و ایجاد فشار با تخریب بیشتر زیرساختها و کیفیت خدمات همراه خواهد بود.

۱۴ فروردین ۱۳۹۹

خیابان سی تیر، گرفتار نقص پیوند اعضای هویت
نقش هویت محلی در ایجاد سرزندگی
نقش میراث دینی شهر، در توسعه گردشگری با رویکرد معنوی
سفرکردن راهی برای یافتن پاسخ و کسب معنا
گردشگری نوروز نیازمند بازبینی و جراحی فوری است
چرخیدن جغرافیایی به بهبود گردشگری کمک نمی کند
کرونا و فعالیت‌های رسانه‌ای ناکامل وزارتخانه گردشگری
مسیر پر التهاب و بحرانی‌ گردشگری ایران
مفهوم ارزش تاریخی و فرهنگی میراث فرهنگی، تعریفی ندارد.
لزوم تعریف معیار ارزش فرهنگی برای ثبت
اختلال در امنیت روانی گردشگران خارجی
عوارض حوادث اخیر بر گردشگری