پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب دسته بندی: شهر هوشمند

صیانت از حقوق شهروندان در شهر هوشمند
آرش تقی ‌پوراختری

صیانت از حقوق شهروندان در شهر هوشمند

چرایی اهمیت صیانت از حقوق شهروندان در حوزه توسعه فناورانه مدیریت شهری در ایران هدف این نوشتار است. موضوعی که ایده شهر هوشمند را