جای خالی پروژه های واقعی در برنامه های درسی معماری منظر دانشگاه های ایران

پروژه های واقعی در دوره های آموزشی معماری منظر میتواند به دنبال ایجاد مهارتهای ضروری جایگاه معماران منظر در پروژه های اجرایی و حرفه های کشور را تثبیت نماید.

خوش آمدید!

وارد ناحیه کاربری خود شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.