مطالب برچسب: اختلال

اختلال در امنیت روانی گردشگران خارجی
نظر آنلاین

اختلال در امنیت روانی گردشگران خارجی

توانایی برقراری امنیت اولین عامل در جذب گردشگر است و حادثۀ اخیر امنیت روانی گردشگران برای ورود به ایران را از بین برده و کشور را مکان ناامنی معرفی کرده است.