پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: انتشار با تأخیر

آسیبهای به‌‌روز نبودن مجلات در ایران
پدیده عادلوند

آسیبهای به‌‌روز نبودن مجلات در ایران

اگر بخواهیم نشریات علمی داخلی را مورد ارزیابی قرار دهیم باید به جای پافشاری بر نحوه شاخص های فرعی مانند مدیریت مجلات، از اهمیت شاخص