پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: بافت پیرامونی حرم

حرم، شهر یا حرمشهر
مهدی حسین‌زاده

حرم، شهر یا حرمشهر

احیای محورهای تشرف با رویکرد پیاده محور و محورهای عمود سرویس دهنده به محلات، به عنوان سازمان فضایی بافت اطراف حرم، امید به اصلاح نحوه مداخله را بیشتر کرده است.