پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: بورژوازی

شکل گیری سلیقه در سیمای شهر
علی یاسر جعفری

شکل گیری سلیقه در سیمای شهر

سلیقه عمومی محصول یک چرخه تولید است که گویا بر معمار و مصرف کننده دیکته می شود و خود آنها نقش کم رنگی ایفا می