پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: تضعیف

نقش راهبری دولت مرکزی برای دولت های محلی
نظر آنلاین

نقش راهبری دولت مرکزی برای دولت های محلی

اقدام نهادهای بالادستی در انتشار خبر بازداشت گستردۀ مدیران شهری و اعلام ریشه‌دوانی فساد در بدنۀ مدیریت شهرها، تجربۀ دولت محلی در ایران را تضعیف