پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: جامعه

«زشتی» های یک شهرْ بخشی از منظرِ شهر
مریم مجیدی

«زشتی» های یک شهر بخشی از منظرِ شهر

تصویر شهر باید خود شهر را منعکس کند. تصاویر ساختگی و غیرواقعی نه تنها از جهت اقتصادی بلکه از نظر هزینۀ روانی نیز برای جامعه مضر هستند.

تهران محله ندارد
حمیده ابرقویی‌فرد

تهران محله ندارد

محله تبلور فضایی هویت و تفاوتهاست. تمایز عمومی و خصوصی در چارچوب محله تولیدکننده الگوی زندگی اجتماعی است. شهرهای ایرانی از آغاز دوره اسلامی بر