پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: دستفروشی

دستفروشان در کلان شهر تهران
هانی ارجمندی

دستفروشان در کلان شهر تهران

دستفروشی می‌تواند به عنوان یکی از عناصر منظر شهری موجبات ایجاد فضایی سرزنده در فضاهای شهری از یک سو و اهرمی برای بهبود شرایط

نگاهی حقوقی به پدیده دستفروشی در مترو
نظر آنلاین

نگاهی حقوقی به پدیده دستفروشی در مترو

گزارش 14609 مرکز پژوهشهای مجلس، دستفروشی را با لحاظ ضوابط توصیه می کند. از سویی دیگر مترو معبر نیست که بتوان به ماده 55 قانون