پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: مخاطرات انسان ساخت

الهام نهاوندی

هسته امن، پدافند غیرعامل، همسو یا خلاف جهت؟

ایده هسته امن با اصل پراکندگی در پدافند غیرعامل در تضاد است و گویی یک هدف آماده و قابل شناسایی برای حملات احتمالی دشمن است که باعث افزایش آسیب پذیری میشود.