برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
برچسب : مدیریت شهر
اقتدارگرایی مدیریت شهری نیازمند انقلاب

مدیریت شهری و انقلاب

در مقایسه بین مدیریت شهری قبل و بعد از انقلاب اسلامی، می ‌توان استمرار چشمگیر روندهای قانونی و اداری متمرکز قبل از انقلاب را مشاهده کرد.

۱۰ فروردین ۱۴۰۰

منظر شبانه در تهران؛ ظرفیت‌ها و ضرورت‌ها

از ارزش‌های افزودۀ ناشی از ارتقای منظر شبانه شهری تهران در بعد اجتماعی می‌توان به ارتقای عدالت اجتماعی، کاهش فشار و استرس ناشی از کار روزانه، ارتقای وجهۀ شهر تهران در مقیاس ملی و افزای میزان دسترسی به کاربری‌ها و تسهیلات اجتماعی نام برد.

۰۳ تیر ۱۳۹۸