پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: مناطق آزاد

مرز مشخص منطقه آزاد، فرصت یا تهدید؟
سعید غلام‌پور

مرز مشخص منطقه آزاد، فرصت یا تهدید؟

در شهر بندری چابهار، حصار محکمی ما بین شهر و منطقه آزاد و همچنین بندر کشیده شده است. دیوارهایی که مرز فقر و ثروت را