پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: کاوه مدنی

اتوبان‌کردن مسیل، هنر نیست.
نظر آنلاین

اتوبان‌کردن مسیل، هنر نیست.

اتوبان‌شدن مسیل و تخریب منظر طبیعی شهرها اشتباه است و کانال‌های هدایت‌کننده آب دلیل خوبی برای تشویق مسببان این دخالت نیستند.