پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: گردشگری خلاق

«بازی» در گردشگری خلاق
مهرنوش بسته‌نگار

«بازی» در گردشگری خلاق

در گردشگری خلاق بازی مفهومی پویا و پیچیده است و اغلب در آن موقعیت هایی خلق می شود که فرایند یادگیری را تسهیل می کند.

همتایابی در گردشگری خلاق
مهرنوش بسته‌نگار

همتایابی در گردشگری خلاق

پلتفرم همتایابی مسافران ماجراجو را با میزبانان محلی شان پیوند می دهد. هر میزبان استعداد یا مهارت منحصر به فرد خود را به مهمان خود می آموزد.

المان‏ های مفهومی شهر و پرسه زنی خلاق
مهرنوش بسته‌نگار

المان های مفهومی شهر و پرسه زنی خلاق

المان های مفهومی شهر، ایستگاهی است که گردشگری خلاق و گردشگری آهسته را به هم می ‏رساند. جایی که پرسه زنی با یادگیری و معنا بخشی با هم آمیخته می‏ شود.