بازیابی عظمت رن با پروژۀ سامسیک

تیمی به رهبری معمار Julien de Smedt، برندۀ یک پروژۀ ۳۲۰۰۰ مترمربعی در EuroRennes شامل چهار ساختمان، دفتر مرکزی گروه سامسیک و یک ساختمان مسکونی 26 طبقه شده است که پروژه‌های Louis Arretche  و Georges Maillols در رن را بازنگری می‌کنند. در سراسر فرانسه مسألۀ ارتفاع محل چالش است و رن هم علی‌رغم مشورت‌های فراوان در مورد طرح جامع شهری PLU، در چندین پروژه با برخی از ساکنان مشکل دارند. آیا پروژۀ بلندپروازانۀ گروه Samsic وBâti Armor به EuroRennes، از آن جمله خواهد بود؟ از یک سو به نظر می‌رسد این محلۀ جدید که در اطراف ایستگاه رن در حال توسعه است، به عنوان یک استثنا در نظر گرفته می‌شود. از زمان ایجاد ZAC، جزیرۀ Féval به عنوان یکی از سایت‌هایی که می‌توانند یک ساختمان بلند داشته باشند، شناسایی شد. از سوی دیگر، پروژۀ انتخاب شده، بخشی از یک سنت معماری است: تفسیر مجددی از برج مسکونی اسپور، اثرLouis Arretche، و همچنین کار Georges Maillols با هندسه، الگوهای آن و ظرافت بتن. اولین IGH (ساختمان بلند) برای استفادۀ مسکونی در فرانسه در شهر رن ساخته شده است. تقریبا 50 سال از زمان ساخت برج Horizons (1970) توسط Georges Maillols و celle de l’Éperon  (1975) می‌گذرد. همچنین، 9 ژوئیه ، در...

با پروژه سامسیک، رن عظمت معماری خود را دوباره پیدا کرد

در سراسر فرانسه سوال ارتفاع مورد بحث است. رن به هیچ وجه به این روند نرسیده است و علیرغم مشورت‌های فراوان در مورد طرح جامع شهری PLU، در چندین پروژه با برخی از ساکنان مشکل دارند. پروژه بلند پروازانه گروه Samsic و Bâti Armor به EuroRennes، از آن خواهد بود؟ از یک طرف، این محله جدید که در اطراف ایستگاه رن در حال توسعه است، به نظر می‌رسد به عنوان یک استثنا در نظر گرفته می‌شود، ناحیه‌ای جدا از رن، حتی اگر نه تنها یک منطقه تجاری و آنرا یک ترکیب واقعی نشان ‌دهد. از زمان ایجاد ZAC، جزیره Féval در میان سایت‌هایی که می‌تواند یک ساختمان بلند داشته باشد، شناسایی شده است. از سوی دیگر، پروژه انتخاب شده، بخشی از یک سنت معماری است، تفسیر مجددی از برج مسکونی اسپور، اثر معمارLouis Arretche، و همچنین کار وGeorges Maillols در هندسه، الگوهای آن و کار ظریف با بتن. پس از همه اینها، در رن است که اولین IGH (ساختمان بلند) برای استفاده مسکونی در فرانسه ساخته شده است. تقریبا 50 سال از زمان ساخت برج Horizons (1970) توسط Georges Maillols و celle de l’Éperon  (1975) گذشته است. همچنین، روز سه شنبه، 9 ژوئیه ، در تاریخ معماری رن، با اعلام...

نقدی بر روش‌های پرداختن به ویژگی‌های معماری اسلامی

نظریه پردازان عرصه هنر و معماری غالباً سعی در دسته‌بندی، سبک‌شناسی، تفکیک و آنالیز آثار مورد بررسی دارند تا از این طریق شناخت صحیح تری از آنها ارائه دهند. در این راستا «نسبت»هایی به شاخه یا روشهایی از هنر، معماری و شهرسازی داده میشود که معمولا در قالب عبارتی ترکیبی به صورت «مضاف و مضاف الیه»  به کار گرفته می‌شوند. دادن نسبت به یک شاخه هنری و یا پدیده‌ای اجتماعی-فرهنگی همچون «معماری»  و یا «شهرسازی»  نیازمند تعریفی مشخص از آن «نسبت»  در جهت‌دهی به پدیده یا هنر مورد نظر است به نحوی که آن تعریفِ ارائه‌شده قابلیت تمییز و تشخیص آن پدیده یا هنر را به بیننده یا مخاطب ارائه دهد. عبارت «معماری اسلامی»  که ریشه در نوشتارهای محققین غربی دارد به نوعی از معماری گفته میشود که در «ممالک اسلامی»  و توسط «معماران مسلمان»  برای استفاده «مسلمانان»  ارائه شده است. شاید مهمترین دلیل برای شکل گیری این عبارت قابل تشخیص بودن آنها بوده است به نحوی که آثار شناخته شده معماری در محدوده کشورهای اسلامی در غالب موارد حتی برای غیر متخصصین به راحتی قابل تشخیص هستند. محققین معماری اسلامی به ویژه در کشورهای اسلامی به دنبال ارائه تعاریف علمی و مشخص برای این نوع معماری بوده اند و...

«مدارس تفکر» چه تفاوتی با «دانشکده‌های معماری» دارد؟

شاید مهم‌ترین خصوصیت دانشکده‌های معماری در جهان از بدو پیدایش آن‌ها، مسئلۀ «نگرش» و در واقع نوع تفکر این مراکز بوده است که طبعاً براساس نوع تفکر و نگرش پایه‌گذاران و استادان معماری گردانندۀ آن‌ها شکل گرفته و برنامه‌ریزی‌های آموزشی آن‌ها هم براساس همین «نوع تفکر» انجام می‌گیرد. دانشکده‌های ما هیچ یک مدارس تفکر نیستند و تا زمانی که نباشند، هیچ پیشرفت جدی و عمیقی در وضعیت معماری کشور حاصل نمی‌شود. ویژگی اصلی این مدارس تفکر، اول این است که به‌طور مستمر با استفاده از نخبگان و خبرگان، به پژوهش، بحث و تولید اندیشه بپردازند. این اندیشه‌ها باید پرداخته و مکتوب شوند تا عکس‌العمل و برخورد دیگر صاحب‌نظران معمار دربارۀ آن‌ها عنوان شود. با تداوم چنین حرکتی توسط این مدارس تفکر، می‌توان انتظار رشد و پویایی در عرصۀ معماری را داشت. دوم آنکه این مدارس تفکر باید حتماً مستقل و فراتر از دولت‌ها و سیاست قدرت‌های حاکم عمل کنند. تنها زمانی‌که مدارس معماری ما تبدیل به چنین مدارس تفکر اندیشمند و پویایی شوند، می‌توانند درمورد تمام اتفاقات کوچک و بزرگ جاری در معماری کشور، با قدرت و تأثیر فراوان اعلام نظر کرده و انجام نظر خود را پیگیری کنند. از این رو است که تا زمانی‌که مدارس معماری ما به چنین مراکزی...