پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب دسته بندی: از جهان معماری

چاپ سه بعدی در ساختمان
سید محمدباقر منصوری

چاپ سه بعدی در ساختمان

با توجه به نشانه ها، چاپ سه بعدی در افقی چند ساله بدون آنکه به انقلابی در فرآیند ساخت و ساز منجر شود دست کم جایگاهی در حوزه خاصی از این صنعت به دست خواهد آورد.

پیوستگی و گسستگی طراحی و ساخت
سید محمدباقر منصوری

پیوستگی و گسستگی طراحی و ساخت

رویکرد طراحی – ساخت می تواند با ادغام طراحی و ساخت به ارتقاء کیفیت معماری و از جهت تشابه با معماری سنتی، تفسیرهای جدید از آن را ارائه دهد.

بازیابی عظمت رن با پروژۀ سامسیک
نظر آنلاین

بازیابی عظمت رن با پروژۀ سامسیک

تیمی به رهبری معمار Julien de Smedt، برندۀ یک پروژۀ ۳۲۰۰۰ مترمربعی در EuroRennes شامل چهار ساختمان، دفتر مرکزی گروه سامسیک و یک ساختمان مسکونی