پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: مریم محسنی مقدم

Picture of مریم محسنی مقدم

مریم محسنی مقدم

پژوهشگر دکتری منظر شهری، دانشگاه پاریس 7 فرانسه و لابراتوار نظر ایران
عدم توجه به منظر چندحسی محلات در توسعه شهری
سازمان فضایی شهر

عدم توجه به منظر چندحسی محلات در توسعه شهری

برنامه های توسعه شهری جدید در پی ایجاد محلاتی منحصر به فرد با توجه به زمینه برآمده از آن و با احترام به طبیعت که رویکرد چندحسی منظر را در خود مستتر دارد، هستند.

جداسازی تعاملات اجتماعی از ساختارهای طبیعی در شهر
منظر طبیعی

جداسازی تعاملات اجتماعی از ساختارهای طبیعی در شهر

شکل‌گیری فعالیت‌های اجتماعی در کنار ذخایر زیست محیطی، سبب افزایش کیفیت زندگی می شود. اصلاح منظر طبیعی شهر معاصر نیازمند برنامه‌ریزی ساختارهای طبیعی آن است.