پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: ابزار سنجش کیفیت

ارتقا کیفیت فضاهای سبز شهری
فرزانه آزادی

ارتقا کیفیت فضاهای سبز شهری

با توجه به منافع زیادی که فضاهای سبز به شهروندان ارائه می دهند ارتقا کیفیت در این فضا ها از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.