پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: درخت مثمر

آیا ممنوعیت کاشت درختان مثمر در فضاهای شهری اقدامی صحیح است؟
ریحانه خرم‌رویی

ممنوعیت کاشت درختان مثمر

درختان با تنوع ساختاری و ویژگی های اکولوژیکی از مهم ترین عناصر در ساختار فضای باز شهری محسوب می شوند و نقش غیر قابل انکاری