برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
برچسب : فضاهای شهری
تاثیر رنگ خودرو بر منظر شهری

منظر سیاه و سفید شهری

عدم تغییر منظر رنگی شهر یا تشویق مردم بر خرید خودروهای رنگی با شرایط خاص و مطلوب، سیاست ­هایی است که شهرها را به سمت سیاه و سفید شدن می ­برد.

۲۹ مهر ۱۳۹۹

مدیریت در فضاهای شهری می‌تواند مانند شمشیری دو لبه عمل کند؛

مرزهای مدیریت در فضاهای شهری

تغییرات چهارباغ اصفهان می‌تواند آنرا به پاتوقی جذاب یا خیابانی بی‌روح، خلوت و مرده تبدیل کند. مدیریت شهری در این میان، نقشی کلیدی دارد.

۲۹ دی ۱۳۹۷