پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: معنا

معماري، معنا و روايت
محمدرضا فروزنده

معماری، معنا و روایت

اگر معنا را واژگان و روایت را زنجیره ای به هم پیوسته از این واژگان بدانیم؛ می توان گفت که معماری قادر به روایت داستانی واژگانی و متعین نیست.

تصویر 1: تفاوت رویکردهای پژوهش ‌های کنونی در پرداختن به مساله ابعاد اجتماعی فضای شهری
حمیده ابرقویی‌فرد

مروری انتقادی بر پژوهش ‌ها و رسالات تالیف شده درباره فضای عمومی

دیالکتیک همزمان فضا و انسان، موجب مالکیت و تعهد یک فضای کالبدی توسط گروههای اجتماعی می ‌شود و ضروری است معیارهای آن در پژوهش های فضای عمومی مورد توجه قرار گیرد.

نماد هایی برای شهر یا نماد هایی در شهر
عباس آذری

نماد هایی برای شهر یا نماد هایی در شهر

معنا بخشی به نماد ها تنها از طریق ارتباط با شهر و طبیعت امکان پذیر است که بایستی در طراحی نماد های شهری مد نظر قرار گیرد.

طراحی مشارکتی منظر
نظر آنلاین

طراحی منظر مشارکتی

علی‌رغم استفادۀ فراوان از عبارت منظر مشارکتی مفهوم دقیق این واژه مشخص نشده است و نوشته های متعدد، معانی گوناگونی برای این عبارت در نظر گرفته‌اند.