پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: منظر فرهنگی

آیا سرزمین، یک منظر فرهنگی است؟!
امین مقصودی

آیا سرزمین، یک منظر فرهنگی است؟!

سرزمین مجموعه ای از مولفه های کالبدی و غیر کالبدی است که میراث تنها بخشی از آن را تشکیل میدهد و بسیاری از مولفه های موثر دیگر در شکلگیری یک سرزمین را شامل نشود.

نقدی بر طرح باغ‌موزۀ دفاع مقدس
نظر آنلاین

نقدی بر طرح باغ‌موزۀ دفاع مقدس

مجموعۀ باغ‌موزۀ دفاع مقدس با آنکه در مکان مناسبی از جهت مساحت و دسترسی جانمایی شده، اما در ایجاد ارتباط با مخاطب ضعیف عمل کرده است.