پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: منظر فرهنگی

آیا سرزمین، یک منظر فرهنگی است؟!
امین مقصودی

آیا سرزمین، یک منظر فرهنگی است؟!

سرزمین مجموعه ای از مولفه های کالبدی و غیر کالبدی است که میراث تنها بخشی از آن را تشکیل میدهد و بسیاری از مولفه های

نقدی بر طرح باغ‌موزۀ دفاع مقدس
نظر آنلاین

نقدی بر طرح باغ‌موزۀ دفاع مقدس

مجموعۀ باغ‌موزۀ دفاع مقدس با آنکه در مکان مناسبی از جهت مساحت و دسترسی جانمایی شده، اما در ایجاد ارتباط با مخاطب ضعیف عمل کرده