پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: ناهمسانی

شهر، عرصۀ آشکارگی و رخدادها
مریم مجیدی

شهر، عرصۀ آشکارگی و رخدادها

رخدادها عامل اصلی شکل ‌گیری و ثبت وقایع، خاطرات و هویت جمعی شهروندان هستند و با این نگاه تاثیرگذاری شهروندان در ساختن فضاهای شهری موثر