پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: نورپردازی

آلودگی نوری معضل حیات شبانه شهر
نظر آنلاین

آلودگی نوری معضل حیات شبانه شهر

جلوگیری از آلودگی نوری جزء سیاست‌های مصوبۀ ۱۵۲ شورای شهر با عنوان «الزام شهرداری به تهيه و ارائۀ طرح جامع روشنايی و نورپردازی فضاهای شهر تهران» بوده است.

نورپردازی نمای ساختمان‌های مسکونی
نظر آنلاین

نورپردازی نمای ساختمان‌های مسکونی

شاید در نگاه اول نورپردازی ساختمان نوساز در یک محله علاوه بر زیبایی، کمی نور هم به فضا اضافه کند اما چه میزان انرژی باید صرف روشنایی عمودی بنا شود؟

نظر آنلاین

نورپردازی رنگی در فضای شهری؛ زشت یا زیبا؟

آیا نورپردازی رنگی در فضاهای شهری امری مطلوب است؟ اگرچه نورهای رنگی برای همۀ شهروندان یک پدیدۀ جذاب و زیبا به حساب می‌آید اما به نظر می‌رسد در منظر شهری یک امر صرفاً زیبا -همچون نورهای رنگی- به تنهایی فاقد ارزش است. مکان نورپردازی، رنگ نور و رعایت خوانایی فضا و تناسب شأن مکان با نوری که مورد استفاده قرار گرفته، در کنار هم می‌تواند به آفرینش امر زیبا منجر شود و برعکس بی‌توجهی به مؤلفه‌های ذکر‌شده می‌تواند باعث تنزل امر زیبا به یک موضوع الحاقی و فارغ از بستر ‌شود.