پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: محمدجواد حیدری

Picture of محمدجواد حیدری

محمدجواد حیدری

تحقیق در معماری منظر؛ روش‌ها و روش‌شناسی
اخبار

تحقیق در معماری منظر راهی برای تولید دانش

کتاب «تحقیق در معماری منظر؛ روش‌ها و روش‌شناسی» با حضور ناصر براتی عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، سید امیر منصوری عضو هیئت