پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: خشکسالی

حیات خشکیده؛ نگاهی به پیامدهای خشکسالی در ایران
پریچهر صابونچی

حیات خشکیده؛ نگاهی به پیامدهای خشکسالی در ایران

خشکسالی در ایران یکی از مسائل اصلی امنیتی، اقتصادی و اجتماعی است که بی توجهی به آن در کنار روند افزایش جمعیت و تغییرات اقلیمی، هزینه ‌جبران ناپذیری خواهد داشت.

صورتم رو ببین حالم رو بپرس!
علیرضا فریدنی

صورتم رو ببین حالم رو بپرس!

با برنامه بلند مدت مشکل کم آبی نه تنها حل می شود بلکه با صدور دانش غنی در زمینه مدیریت آب در گذشته، علاوه بر ایجاد بازار کار، درآمدی هم نصیب ایران می شود.

جستاری در بحران کمیت آب رودخانه ‌های شهری ایران
احمد صابری

جستاری در بحران کمیت آب رودخانه ‌های شهری ایران

تغییر کیفیت آب رودخانه‌ های شهری در کنار کاهش کمیت آنها موجب تغییر مفهوم رودخانه، منظرشهری، سبک زندگی، سرزمین و مفهوم سکونت در حوزه پیرامونی آنها خواهد شد.