پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: محیط زیست

آیدا اسدافروز

تغییر اقلیم و چرایی اهمیت آن

تغییر اقلیم منجر به انقراض و زایش گونه های جدید شده است. پس تغییر اقلیم و نیاز به سازگاری طبیعت با شرایط جدید، می تواند منجر به تولید گونه هایی از حیات شود.

لطفاً در ویترین رسانه سیاه نمایی نکنید!
منا مسعود لواسانی

لطفاً در ویترین رسانه سیاه نمایی نکنید!

لازم است تا مسئولان در اظهارات رسمی خود دقت بیشتری داشته باشند تا با انتشار اخبار کذب سیاه نمایی نکرده و فضای جامعه بیش از این مبهم و غیرقابل اعتماد نشود.

تکذیب دپوی لجن فاضلاب در «خرمن تپه» جنوب تهران
نظر آنلاین

تکذیب دپوی لجن فاضلاب در «خرمن تپه» جنوب تهران

هیچ‌گونه لجنی به منطقه خرمن تپه منتقل نمی‌شود. برای دپوی لجن باید مجوزهای محیط زیستی گرفته شود و شرکت فاضلاب تهران به مراحل قانونی دپوی لجن اشراف دارد.