پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: مطالعه موردی

راهبرد لازم برای شناخت یک منظر
امیر هاشمی‌زادگان

راهبرد لازم برای شناخت یک منظر

راهبرد لازم برای شناخت منظر نه انتصابی و نه حتی انتخابی بلکه تشخیصی است. شهرداری می‌تواند برای طراحی منظر عید با راهبرد تشخیصی رخدادهای عید در شهر را برجسته کند

بررسی پیشینه های طرح، پرآوازه¬ ای بی رمق
امیر هاشمی‌زادگان

بررسی پیشینه های طرح، پر آوازه ای بی رمق

در عمل ایده بررسی پیشینه های طرح در حال پیاده شدن در شهرهاست و پرداختن به آن می تواند نسبت به سطح فنون و تدابیر در اولویت باشد.

معضلات غیر رسمی در منظر شهری
امیر هاشمی‌زادگان

معضلات غیررسمی در منظر شهری

معضلات غیررسمی فضای باز عمومی در شرایطی می تواند برای واحدهای مسکونی ایجاد نشوند که به کل و جزء از طریق طراحی منظر به طور متوازن توجه و پرداخته شود.